Cottage Living Sweden AB

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror. Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med heminredningsartiklar, både genom butik och web.shop, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi. Bolaget skall även bedriva handel med aktier och värdepapper samt äga och förvalta fastigheter.

You are not currently logged in. Please login or register first. When registering, you will receive an activation email. Be sure to check your spam if you don't see it in your email within 60 minutes.

Skicka ett meddelande till annonsören