Andra företagsamma

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Redovisning och bokföring. Skatterådgivning.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall driva uppdragsverksamhet inom redovisning, bokföring och skatterådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka där med sammanhängande verksamhet.

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Byggande av bostadshus och andra byggnader. Partihandel med virke och andra byggmaterial. Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva byggnadsrörelse och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska köpa, äga och förvalta fastigheter samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska bedriva tränings- gymrörelse och därmed förenlig verksamhet.

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Mark- och grundarbeten
Lång Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadrörelse med grävmaskiner, utföra trädgårdsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.

Affärsgenre
Företagsnamn
Kort Verksamhetsbeskrivning
Sport- och fritidsutbildning. Kroppsvård. Diverse övrig tillverkning.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Yoga, meditation, livscoaching, symbolpedagogisk verksamhet, olika former av dansundervisning. Föreläsningar, kurser och enskilda konsultationer och skapande kurser för ökad självkännedom och livskvalité. Friskvårdsbehandlingar. Försäljning av produkter i relation till yoga och hälsa. Försäljning av egendesignade och egentillverkade smycken och konstverk i glas, silver, lera och andra material samt därmed förenlig verksamhet.

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare. Bokutgivning.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga och förvalta en båt för passagerartrafik på sjön Lygnern. Föreningen ska svara för båtens drift och underhåll och på ett ändamålsenligt sätt ställa den till förfogande för uthyrning i olika former. Syftet är att på detta sätt återskapa en båttrafik på Lygnern liknande den som förekom vid förra sekelskiftet, och därigenom bidra till utvecklingen av turism och näringsliv på och runt sjön.

Affärsgenre
Företagsnamn
Kort Verksamhetsbeskrivning
Tillverkning av monteringsfärdiga hus
Lång Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva försäljning och prefabricering av huselement samt entreprenader inom byggsektorn samt därmed förenlig verksamhet

Affärsgenre
Företagsnamn
Kort Verksamhetsbeskrivning
Partihandel med textilier.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva formgivning, utveckling och marknadsföring av inredningsmaterial med textil bas, handel med inrednings- material samt därmed förenlig verksamhet.

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning och försäljning av fritidsfordon och därmed förenlig verksamhet.

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar
Lång Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva handel med husbilar och husvagnar jämte därmed förenlig verksamhet.

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror. Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med heminredningsartiklar, både genom butik och web.shop, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi. Bolaget skall även bedriva handel med aktier och värdepapper samt äga och förvalta fastigheter.