Bocotex AB

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Partihandel med textilier.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva formgivning, utveckling och marknadsföring av inredningsmaterial med textil bas, handel med inrednings- material samt därmed förenlig verksamhet.

You are not currently logged in. Please login or register first. When registering, you will receive an activation email. Be sure to check your spam if you don't see it in your email within 60 minutes.

Skicka ett meddelande till annonsören