AB Söderberg PS Företagsservice

Affärsgenre
Kort Verksamhetsbeskrivning
Redovisning och bokföring. Skatterådgivning.
Lång Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall driva uppdragsverksamhet inom redovisning, bokföring och skatterådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka där med sammanhängande verksamhet.

You are not currently logged in. Please login or register first. When registering, you will receive an activation email. Be sure to check your spam if you don't see it in your email within 60 minutes.

Skicka ett meddelande till annonsören